-67%

Singl mašine - Nove Profesionalne

352.820,00 din 116.820,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Multi Press PL9021 (46154)

223.020,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Glute IT9326 (46179)

234.820,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Back Extention IT9332

242.150,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Arm Curl IT9303 (46208)

251.340,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Rotary Calf IT9316 (46160)

263.140,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Lateral Raise IT9324 (46256)

267.860,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Seated Dip IT9317 (46255)

280.840,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Arm Curl IT9503 (46208Q)

280.840,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Leg Extention IT9305 (46165)

283.200,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Prone Leg Curl/V Bench Leg Curl IT9321 (46171)

283.200,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Ab Machine IT9514 (46157Q)

289.100,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Lateral Raise IT9524 (46256Q)

290.280,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Back Extension IT9532 (46159)

291.696,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Abductot/Adductor IT9508 (46168Q)

292.640,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Abdominal IT9314 (46157)

293.820,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Chest Press IT9301 (46161)

295.000,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Glute IT9526 (46179Q)

295.000,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Rotary Calf IT9516 (46160Q)

296.180,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Torso Rotation IT9518 (46158Q)

298.540,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Prone Leg Curl IT9521 (46171Q)

298.540,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Seated Leg Curl IT9307 (46167)

301.844,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Vertical Row IT9319 (46169)

303.732,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Pectoral IT9304 (46164)

304.440,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Leg Press IT9310 (46176)

306.800,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Lat Pulldown IT9302 (46254)

307.980,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Row IT9519 (46169Q)

309.160,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Imulse Leg Extension IT9505 (46165Q)

311.520,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Chest Press IT9331 (46178)

313.880,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Shoulder Press IT9512 (46162Q)

315.060,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Chest Press IT9501 (46161Q)

323.320,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Pectoral IT9504 (46164Q)

325.680,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Dip Press IT9517 (46255Q)

333.940,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Seated Leg Curl IT9506 (46167Q)

335.120,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Total Hip IT9309 (46163)

342.200,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Torso Rotation IT9318 (46158)

343.380,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Shoulder Press IT9312 (46162)

344.560,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

348.100,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

348.100,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

369.340,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Total Hip IT9309 (3CTN) (ITWS275) (4616301)

389.400,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Impulse Leg Press IT9510 (46176Q)

448.400,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Leverage Abodominal Crunch (9NP-L5003-13BZS)

621.054,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Abductor (9NA-S1307-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Adductor (9NA-S1308-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilis Impact Kneeling Leg Curl (9NA-S1311-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilis Impact Leg Extension (9NA-S1312-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Leg Curl (Seated) (9NA-S1313-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Low Back (9NA-S3302-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Lat Pull Down (9NA-S3305-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Chest Press (9NA-S4301-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Deltoid Raise (9NA-S4302-13AGS)

640.584,00 din

Dual mašine - Nove Profesionalne

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Sholder Press (9NA-S4307-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Biceps Curl (9NA-S5301-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Triceps Extension (9NA-S5302-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Dip Machine (9NA-S5303-13AGS)

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautlilus Impact Abdominal Machine (9NA-S6301-13AGS)

640.584,00 din

Dual mašine - Nove Profesionalne

640.584,00 din

Singl mašine - Nove Profesionalne

Singl mašine - Nove Profesionalne

Nautilus Impact Leg Curl (Lying) (9NA-S1301-13AGS)

656.208,00 din

Poštovani, shodno novonastaloj situaciji a ceneći zdravlje uposlenih kao i Vas naših kupaca prodaja će se vršiti isključivo online preko web shopa ili preuzimanjem na vratima firme (uz prethodnu najavu).
Karticama možete platiti šalterski na ulasku u firmu.